Web Analytics

Pinjaman Peribadi Bank Rakyat – Adakah Anda Layak?

Bank Rakyat merupakan sebuah bank yang sudah lama berkhidmat di Malaysia. Bank ini adalah terkenal dengan perkhidmatannya dalam menyediakan pinjaman Islam. Pembiayaan peribadi yang ditawarkan oleh Bank Rakyat memberi kadar yang sangat kompetitif di pasaran ini. Ia merupakan satu bank yang banyak dikunjungi oleh kaum Muslim terutamanya orang Melayu untuk membuat pinjaman.

bank rakyat

Pada masa sekarang, Bank Rakyat ada menawarkan 3 jenis pinjaman peribadi untuk menemui keperluan bagi pelanggan yang berlainan.

3 jenis pinjaman ini terdiri daripada:

1. Personal Finance-i Public Sector

Ini merupakan pinjaman peribadi yang ditawarkan oleh Bank Rakyat yang menyasarkan kepada mereka yang bekerja di swasta awam. Mereka yang layak untuk mohon pinjaman ini adalah pekerja yang bekerja untuk kerajaan atau government-linked companies(GLC).

Ciri-ciri:

 • Jumlah pembiayaan sehingga RM200,000.
 • Tempoh pembiayaan selama 10 tahun.
 • Perlindungan takaful tidak wajib dan adalah pilihan yang boleh anda buat.

Syarat-syarat:

 • Pemohon mesti adalah warga Malaysia.
 • Umur di antara 18 tahun sampai ke 60 tahun pada akhir tempoh pembiayaan.
 • Minimum pendapatan bulanan tetap RM1,000 termasuk elaun tetap.

Dokumen yang diperlukan:

 • Salinan depan dan belakang MyKad.
 • Slip gaji 3 bulan terkini.
 • Penyata Bank 3 bulan terkini akaun kredit penggajian
 • Dan sekurang-kurangnya satu dokumen berikut:
  • Surat pengesahan daripada majikan
  • Borang EA

Kadar

 • Tempoh 1-10 tahun, kadar adalah tetap di antara 3.05% – 6.53%.

Cara bayar balik

 • Potongan gaji dan pindah ke Bank Rakyat.
 • Bayar melalui Biro Perkhidmatan Angkasa (BPA).

2. Personal Finance-i Private Sector

Ini merupakan pinjaman peribadi yang ditawarkan oleh Bank Rakyat yang sasar kepada mereka yang bekerja di swasta peribadi. Mereka yang layak untuk mohon pinjaman ini adalah pekerja yang bekerja untuk syarikat-syarikat swasta atau mereka yang bekerja sendiri.

Ciri-ciri:

 • Jumlah pembiayaan sehingga RM150,000.
 • Tempoh pembiayaan selama 10 tahun.
 • Perlindungan takaful tidak wajib dan adalah pilihan yang boleh anda buat.

Syarat-syarat:

 • Pemohon mesti adalah warga Malaysia.
 • Umur di antara 18 tahun sampai ke 60 tahun pada akhir tempoh pembiayaan.
 • Minimum pendapatan bulanan tetap RM2,000 termasuk elaun tetap.

Dokumen yang diperlukan:

 • Salinan depan dan belakang MyKad.
 • Slip gaji 3 bulan terkini.
 • Penyata Bank 3 bulan terkini akaun kredit penggajian.
 • Penyata KWSP.
 • Dan sekurang-kurangnya satu dokumen berikut:
  • Surat pengesahan daripada majikan
  • Borang EA
  • Slip e-B dari LHDN

Kadar

 • Tempoh 1-10 tahun, kadar adalah tetap di antara 4.73% – 7.83%.

Cara bayar balik

 • Potongan gaji dan pindah ke Bank Rakyat.
 • Bayar melalui Biro Perkhidmatan Angkasa (BPA).

Pembiayaan

 • Boleh anda dapat pinjaman sehingga 25 kali dari pendapatan kasar bulanan anda.

3. Personal Finance-i for Pensioner

Pinjaman ini adalah disediakan untuk mereka yang sudah bersara dari pekerjaan awam di kerajaaan atau GLC. Seperti guru-guru atau tentera yang sudah bersara dan terima pencen setiap bulan dari kerajaan.

Ciri-ciri:

 • Jumlah pembiayaan sehingga RM100,000.
 • Tempoh pembiayaan selama 10 tahun.
 • Perlindungan takaful tidak wajib dan adalah pilihan yang boleh anda buat.

Syarat-syarat:

 • Pesara dari kerajaan.
 • Pemohon mesti tidak lebih daripada 65 tahun pada akhir tempoh pembiayaan.
 • Pencen bulanan minimum adalah RM800.

Dokumen yang diperlukan:

 • MyKad.
 • Kad pesara Kerajaan Malaysia atau Kad pesara tentera.
 • Lejar pesara (untuk mereka yang berkhidmat di Jabatan Hal Ehwal Veteren).

Kadar

 • Tempoh 1-10 tahun, kadar adalah tetap di antara 4.63 – 5.60%.

Cara bayar balik

 • Pindahan wang pencen ke Bank Rakyat

Pembiayaan

 • Boleh anda dapat pinjaman sehingga 15 kali dari pencen bulanan anda.

Baca juga: Kebaikan dan keburukan tentang pinjaman peribadi

Kebaikan Untuk Dapatkan Pinjaman Peribadi dari Bank Rakyat

Apa kebaikan yang boleh anda dapat dengan membuat pinjaman peribadi melalui Bank Rakyat? Walaupun terdapat banyak bank-bank di negara ini yang ada menawarkan pelbagai pinjamn untuk memenuhi keperluan pelanggan-pelanggan yang berlainan, tetapi pinjaman peribadi yang ditawarkan oleh Bank Rakyat mempunyai ciri-ciri yang menjadikannya pilihan yang lebih menarik untuk keperluan kewangan bagi ramai orang.

Antara kebaikan yang boleh anda menikmati adalah:

 • Anda tidak memerlukan sebarang cagaran atau penjamin apabila membuat pemohonan.
 • Anda boleh memperolehi kadar faedah yang kompetitif dari bank ini.
 • Permintaan umur minimum yang rendah di mana seorang yang berumur 18 tahun sudah layak untuk memohon pinjaman ini.
 • Penalti bayaran lewat yang rendah.
 • Caj duti setem yang rendah.
 • Yuran Wakalah yang rendah.

Keburukan Membuat Pinjaman

Mengambil satu pinjaman yang mempunyai tempoh masa yang panjang untuk bayar balik adalah sesuatu yang merugikan. Sebab anda perlu membayar untuk faedahnya setiap bulan. Di samping itu, ia juga mengunci diri anda di masa depan dan anda mungkin tidak dapat bebaskan diri anda sendiri dari situasi kewangan sebelum anda dapat jelaskan pinjaman yang anda buat itu.

Jika anda memang perlukan pinjaman ini, anda perlu pastikan pinjaman akan dibayar adalah dalam tempoh masa yang pendek. Semua selepas bank buat pinjaman kepada anda, ia merupakan liabiliti untuk anda tetapi aset untuk bank, kebolehan anda untuk membayar pinjaman adalah aset kepada bank.

Jika anda tidak tahu apa yang anda lakukan, atau hanya merancang untuk melabur wang anda untuk dana tersebut, ini boleh jadikan satu keburukan jika anda tidak dapat mengawal aliran aset anda, terutamanya pulangan kewangan itu adalah bergantung pada orang lain.

Boleh anda membuat pengiraan nilai bersih yang mudah dengan memotong liabiliti anda dari bank, jika nilai bersih anda adalah negatif maka ia bukan sesuatu yang baik untuk anda pergi buat pinjaman dengan bank.

Kita perlu selalu memastikan bahawa aset kita adalah selalu melebihi liabiliti. Kita kena memastikan kita mempunyai hutang yang rendah, dan hutang ini dapat adalah hutang yang anda mampu untuk bayar balik tanpa bergantung kepada orang lain.

Baca juga:

Leave a Comment

error: Content is protected !!